15.23282 Pozu Detay Bilgileri
Poz No 15.23282
Tanım

Çakıl ile drenaj yapılması

Uzun Tanım Çakıl ile drenaj yapılması
Birim m3
Pozun Tipi Analiz
Bulunduğu Kitap İller Bankası 2005 ve Öncesi İşler
15.23282 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü
Drenaj için lüzumlu granülometrik evsafa uygun kumun (04.003/b) iş başında hazırlanması, çakılın el ile hendek içine atılması, tabaka tabaka serilmesi için, gerekli her türlü işçilik, malzeme, makina, alet, edevat masrafları ile yüklenici karı ve genel giderleri dahil, (Yalnız, kumun iş yerine kadar taşınması ve bu taşımaya ait yükleme, boşaltma ve istif hariç) olmak üzere kum ile drenaj yapılmasının; 1 m3 fiyatı. ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre metreküp cinsinden hacmidir.

15.23282 Pozu Birim Fiyatları (TL)
Yılı Birim Fiyatı
2007 26.13
2006 22.70
2005 20.24
2004 17.60
2003 14.67
2002 10.33
2001 6.75
2000 5.00
1999 3.13
1998 1.84
1997 1.02
1996 0.50
1995 0.25

15.23282 Pozu Analizi
İdare Kodu Rayiç No Tanımı Birimi Miktarı
BAY
04.003/B
m3
1
BAY
01.501
sa
2