18.181 Pozu Detay Bilgileri
Poz No 18.181
Tanım

Patlayıcısız harçsız kargir inşaatın yıkılması

Uzun Tanım Patlayıcı madde kullanmadan harçsız kargir inşaatın yıkılması
Birim m3
Pozun Tipi Analiz
Bulunduğu Kitap Karayollari 2011 ve Öncesi
18.181 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü
Patlayıcı madde kullanmadan harçsız kagir inşaatın yıkılması, kontrol mühendisinin göstereceği yerde kullanılması veya istif edilmesi. BİRİM FİYATA DAHİL OLAN MASRAFLAR: Patlayıcı madde kullanmadan harçsız kagir inşaatın yıkılması veya sökülmesi, yıkım veya sökümden çıkan malzemelerin vasıtalara yüklenmesi, nihai ortalama 100m. mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, tabaka tabaka serilerek düzeltilmesi veya idareci istenildiği taktirde, gösterilecek yerde istif edilerek depo edilmesi suretiyle inşaatın yıkılması ve kullanılması, aşağıda 'Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar'' başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alat ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar. BİRİM FİYATA DAHİL OLMAYAN MASRAFLAR: Dolgu ve depoya gidecek malzemenin nihai ortalama 100m. den fazla mesafeye taşınması, yıkımdan cıkan işe yarar taş ve tuğlaların ayrılması, malzemenin dolgularda kullanılması sırasında yaptırılan sulama ve sıkıştırma işleri. ÖLÇÜ: Harçsız kagir inşaatın orjinal yerinde ölçülen metreküp cinsinden hacmidir. ÖDEME: Birim Fiyat Cetvelinde, Poz 18.181 deki ''Patlayıcı Madde Kullanmadan Harçsız Kagir İnşaatın Yıkılması'' m3 birim fiyatı üzerinden yapılır.

18.181 Pozu Birim Fiyatları (TL)
Yılı Birim Fiyatı
2011 16.63
2010 14.93
2009 14.44
2008 13.13
2007 12.03
2006 10.46
2005 9.32
2004 8.11
2003 6.76
2002 4.76
2001 3.11
2000 2.30
1999 1.44
1998 0.85
1997 0.47
1996 0.23
1995 0.11

18.181 Pozu Analizi
İdare Kodu Rayiç No Tanımı Birimi Miktarı
BAY
01.501
sa
1
Yıkılması
BAY
01.501
sa
2.5
İnşaat yerindeki yükleme,yatay ve düşey taşıma,boşaltma