18.189 Pozu Detay Bilgileri
Poz No 18.189
Tanım

Parke, beton plak,adi kaldırım ve blokaj sökülmesi

Uzun Tanım Parke, beton plak,adi kaldırım ve blokaj sökülmesi.
Birim m2
Pozun Tipi Analiz
Bulunduğu Kitap Köy Hizmetleri
18.189 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü
Doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi, taşların plaklardan ayrılması, yol kenarına istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, parke, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesinin 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : Sökülen taş ve plaklar alanı ölçülerek hesaplanır.

18.189 Pozu Birim Fiyatları (TL)
Yılı Birim Fiyatı
2004 2.32
2003 1.93
2002 1.36
2001 0.89
2000 0.66
1999 0.41
1998 0.24
1997 0.13
1996 0.07
1995 0.03

18.189 Pozu Analizi
İdare Kodu Rayiç No Tanımı Birimi Miktarı
İşçilik:
BAY
01.501
sa
0.5
Taşların sökülmesi, ayrılması ve kenara istifi
BAY
01.501
sa
0.5
İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma