23.176 Pozu Detay Bilgileri
Poz No 23.176
Tanım

Çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması

Uzun Tanım Çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması
Birim kg
Pozun Tipi Analiz
Bulunduğu Kitap Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
23.176 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü
Çeşitli çelik çubuk, lama ve profil demirlerden yapılan her çeşit merdiven, balkon, köprü, korkuluk­lar, pencere ve bahçe parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere yapılan merdivenler, ızgara ve benzeri işlerin yapılması için demir perçin, civata, kaynak ve her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (boya bedeli hariç) 1 kg fiyatı : ÖLÇÜ : İmalât ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan önce tartılır. NOT : Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik ede­bilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, % 7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.

23.176 Pozu Birim Fiyatları (TL)
Yılı Birim Fiyatı
2011 5.56
2010 4.76
2009 4.76
2008 4.45
2007 4.00
2006 3.31
2005 3.15
2004 2.66
2003 2.24
2002 1.65
2001 0.98
2000 0.70
1999 0.44
1998 0.29
1997 0.16
1996 0.08
1995 0.05
1994 0.02
1993 0.01
1992 0.01

23.176 Pozu Analizi
İdare Kodu Rayiç No Tanımı Birimi Miktarı
Malzeme:
BAY
04.255
kg
0.55
Zayiatıyla
BAY
04.256
kg
0.55
Kaynak ve atelye giderleri karşılığı (%5):
BAY
04.255
kg
0.0275
BAY
04.256
kg
0.0275
İşçilik:
Yapılması :
BAY
01.018
sa
0.15
BAY
01.501
sa
0.15
Yerine konması:
BAY
01.018
sa
0.1
BAY
01.501
sa
0.1
BAY
01.013
sa
0.1
BAY
01.501
sa
0.05
İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma: