25.016/1 Pozu Detay Bilgileri
Poz No 25.016/1
Tanım

Demir imalatın 2 kat antipas 2 kat yağlı boyayla boyanması

Uzun Tanım Demir imalatın 2 kat antipas 2 kat yağlı boyayla boyanması
Birim m2
Pozun Tipi Analiz
Bulunduğu Kitap Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
25.016/1 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü
Demir imalat yüzeylerinin zımpara ve tel fırça ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat (her kat farklı renkte) antipas sürülmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 m2fiyatı : ÖLÇÜ : a) Mobilyalarda fırça sürülen yüzeyler ölçülür. b) Kapı ve bölmelerde; 1) Telaro tasalı olanlarda; sıvadan sıvaya iki yüzü ölçülür. 2) Kasalı (pervazsız) olanlarda; kasadan kasaya düşey düzlemdeki iki yüzün ölçüsüne kasa alanları dâhil edilir. 3) Kasa ve pervazlı olanlarda pervazdan pervaza iki yüzün ölçüsüne kasa dâhil edilir. 4) Bütün ölçülerde, girinti, çıkıntı ve cam boşlukları ölçüye katılmaz. Pencere kenarında çıta varsa, ölçü buradan alınır. c) Camekân ve pencerelerde; 1)Camekân ve pervazlı pencerelerde; pervaz dışına pervazsız pencerelerde, sıva yüzün­den sıva yüzüne olmak üzere düşey düzlemdeki alanı ölçülür. Yalnız bir satıh hesaba alınır, iki satıh boyanır. Cam boşluğu çıkarılmaz, denizlik, kasa ve kenarları mevcut ise ayrıca ölçülerek, alana ilâve edilir. 2) Çift pencerelerde aynen ölçülür, iki pencere arasındaki ahşap kasa ayrı ölçülür ve alan ilâve edilir. Her iki pencerenin iki yüzü boyanır, birer yüzü hesap edilir. Cam boşluğu çıkarılmaz. d) Parmaklık ve korkuluklarda bir yüzün düşey düzlemdeki izdüşüm alanı ölçülür.Boşluk düşülmez. e) Kolon, çatı makası, kiriş, kuranglez ve benzeri demir imalâtta boyanan yüzler ölçülür.

25.016/1 Pozu Birim Fiyatları (TL)
Yılı Birim Fiyatı
2013 13.54
2012 12.64
2011 11.69
2010 11.09
2009 10.51
2008 9.33
2007 8.65
2006 7.64
2005 6.84

25.016/1 Pozu Analizi
İdare Kodu Rayiç No Tanımı Birimi Miktarı
Malzeme:
BAY
04.511
ad
0.2
BAY
04.500
kg
0.2
BAY
04.505
kg
0.1
1.kat
BAY
04.505
kg
0.1
2. kat
İşçilik:
BAY
01.023
sa
0.95
BAY
01.503
sa
0.5