3605/A Pozu Detay Bilgileri
Poz No 3605/A
Tanım

Ø150 mm.lik tünel tipi drenaj borusu temini ve döşenmesi

Uzun Tanım Ø150 mm.lik tünel tipi drenaj borusu temini ve döşenmesi
Birim mt
Pozun Tipi Analiz
Bulunduğu Kitap Karayollari 2011 ve Öncesi
3605/A Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü
Y.F.Ş.nin 40., 41., 47. ve 53. kısımlardaki esaslar dahilinde, ø 150 mm. tünel tipi drenaj borusu temini ve döşenmesi suretyle drenaj yapılması. BİRİM FİYATA DAHİL OLAN MASRAFLAR : ø 150 mm. tünel tipi drenaj borusunun iş başında temini, projesine göre yerlerine monte edilmesi, inşaat yerindeki her türlü yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma ve istif, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alat ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar. BİRİM FİYATA DAHİL OLMAYAN MASRAFLAR : Drenaj borusunun döşeneceği hendeği kazılması, drenaj üstlerinin ve yanlarının doldurulması, sıkıştırılması, drenaj temel tabanına konacak seçme malzeme veya beton tabakası. ÖLÇÜ : Yerine konulan drenaj borusunun metre cinsinden ölçülen boyudur. ÖDEME : Birim Fiyat Cetvelinde, Poz 3605/A daki "ø 150 mm. Tünel Tipi Drenaj Borusu Temini ve Döşenmesi" m. birim fiyatı üzerinden yapılır.

3605/A Pozu Birim Fiyatları (TL)
Yılı Birim Fiyatı
2011 10.83
2010 10.30
2009 10.29
2008 8.38
2007 7.93
2006 7.21
2005 6.55
2004 5.03
2003 8.56
2002 5.64
2001 3.37
2000 3.05

3605/A Pozu Analizi
İdare Kodu Rayiç No Tanımı Birimi Miktarı
Malzeme :
BAY
04.290/5A2
mt
1
İşçilik :
Yerine monte edilmesi :
BAY
01.508
sa
0.02
BAY
01.501
sa
0.02
İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı :
BAY
01.501
sa
0.02