2017 YILI BİRİM FİYATLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK ?

Kamu kurum ve kuruluşları tarafında gerçekleştirilen yapım işlerinde yaklaşık maliyetlerin belirlenmesinde kullanılacak birim fiyatlar ilgili resmi kurumlar tarafından yıllık olarak yayınlanır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan birim fiyatlar diğer idarelerin fiyatlarına temel teşkil ettiği için her yıl öncelikli olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları yayınlanır. Diğer resmi idarelere ait birim fiyatlar ise bu fiyatların yayınlanmasından sonra yayınlanmaya başlar. Yüksek Fen Kurulu tarafından belirlenen fiyatlar Çevre ve Şehircilik Bakanının onayı ile yürürlüğe girmektedir.

Birim fiyatların yayınlanma dönemlerini incelediğimizde, 2016 yılı birim fiyatlarının 17.02.2016 tarihinde yayınlandığı görülmektedir. Yayınlanan bu fiyatlar 1 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasında geçerlidir. Ayrıca Yüksek Fen Kurulu başkanlığı 01.04.2016 tarihinde yayınladığı düzeltme cetveli ile de tanım ve birim fiyat bilgisi yanlış yayınlanmış 44 poza ilişkin düzeltme yapmıştır.  Bu bağlamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2017 Yılı birim fiyatlarını yine Şubat 2017 ayı içinde yayınlanması beklenmektedir.

Hangi İdarelere Birim Fiyat Yapmaktadır ?

Yaşanan teknolojik değişimler doğrultusunda inşaat sektöründe kullanılan malzemeler ve üretim teknikleri de değişiklik göstermektedir. Yeni gelen malzeme ve üretim tekniklerine göre yeni imalatların tanımlanması, yapım şartlarının belirlenmesi ve analizlerinin yapılması gerekir. Birim fiyat yayınlaması gerçekleştiren kurum ve kuruluşlar değişen şartlara paralel olarak birim fiyatlarını her yıl yenilenmekte, güncelliğini kaybetmiş pozlar kaldırılarak yeni pozlar yayınlanmaktadır.

Ülkemizde yapım işlerine yönelik rayiç, birim fiyat, analiz ve tarif hazırlama ile bunları yayınlama yetkisi yasal olarak Çevre Şehircilik Bakanlığı, Yüksek Fen Kurulu Başkanlığına verilmiştir. İnşaat sektöründeki işlerin nitelik ve nicelik olarak çok fazla olması, yapılan işe göre yapım kriterlerinin değişiklik göstermesi vb. kaynaklı birim fiyat yayınlama yetkisi farklı kurum ve kuruluşlara da verilmiştir.

Birim fiyat yayınlama yetkisi olan kurum ve kuruluşlar;

 1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı
 2. Karayolları Genel Müdürlüğü
 3. İller Bankası Genel Müdürlüğü
 4. Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü
 5. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
 6. Vakıflar Genel Müdürlüğü
 7. Milli Savunma Bakanlığı
 8. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
 9. Türk Telekomünikasyon A.Ş.
 10. TEDAŞ Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü
 11. İSKİ Genel Müdürlüğü

Güncelleme : 27/02/2017

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2017 Yılı Birim Fiyatları 27/02/2017 tarihinde yayınlandı. Güncel birim fiyatlara AMP Yazılım'ın hakediş programlarından ve yapimaliyet.com sitesinden erişebilirsiniz.