25.016/1 Pozu Detay Bilgileri

Poz No 25.016/1
Tanım DEMİR İMALATIN 2 KAT ANTİPAS 2 KAT YAĞLI BOYAYLA BOYANMASI
Uzun Tanım DEMİR İMALATIN 2 KAT ANTİPAS 2 KAT YAĞLI BOYAYLA BOYANMASI
Birim M2
Bulunduğu Kitap Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Poz Tarifi

Demir imalat yüzeylerinin zımpara ve tel fırça ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat (her kat farklı renkte) antipas sürülmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 m2fiyatı : ÖLÇÜ : a) Mobilyalarda fırça sürülen yüzeyler ölçülür. b) Kapı ve bölmelerde; 1) Telaro tasalı olanlarda; sıvadan sıvaya iki yüzü ölçülür. 2) Kasalı (pervazsız) olanlarda; kasadan kasaya düşey düzlemdeki iki yüzün ölçüsüne kasa alanları dâhil edilir. 3) Kasa ve pervazlı olanlarda pervazdan pervaza iki yüzün ölçüsüne kasa dâhil edilir. 4) Bütün ölçülerde, girinti, çıkıntı ve cam boşlukları ölçüye katılmaz. Pencere kenarında çıta varsa, ölçü buradan alınır. c) Camekân ve pencerelerde; 1)Camekân ve pervazlı pencerelerde; pervaz dışına pervazsız pencerelerde, sıva yüzün­den sıva yüzüne olmak üzere düşey düzlemdeki alanı ölçülür. Yalnız bir satıh hesaba alınır, iki satıh boyanır. Cam boşluğu çıkarılmaz, denizlik, kasa ve kenarları mevcut ise ayrıca ölçülerek, alana ilâve edilir. 2) Çift pencerelerde aynen ölçülür, iki pencere arasındaki ahşap kasa ayrı ölçülür ve alan ilâve edilir. Her iki pencerenin iki yüzü boyanır, birer yüzü hesap edilir. Cam boşluğu çıkarılmaz. d) Parmaklık ve korkuluklarda bir yüzün düşey düzlemdeki izdüşüm alanı ölçülür.Boşluk düşülmez. e) Kolon, çatı makası, kiriş, kuranglez ve benzeri demir imalâtta boyanan yüzler ölçülür.Birim Fiyatları (TL)

Yılı Birim Fiyatı Montaj Birim Fiyatı
2014 Üye Olunuz Üye Olunuz
2013 13.54 0.00
2012 12.64 0.00
2011 11.69 0.00
2010 11.09 0.00
2009 10.51 0.00
2008 9.33 0.00
2007 8.65 0.00
2006 7.64 0.00
2005 6.84 0.00

Poz Analizi

İdare Kodu Rayiç No Tanımı Birimi Miktarı
BAY 04.511 ZIMPARA KAĞIDI AD 0.2
BAY 04.500 ANTİPAS KG 0.2
BAY 04.505 MAMÜL BOYA KG 0.1
BAY 04.505 MAMÜL BOYA KG 0.1
BAY 01.023 BOYACI USTASI SA 0.95
BAY 01.503 ÇIRAK SA 0.50