23.176 Pozu Detay Bilgileri

Poz No 23.176
Tanım ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI
Uzun Tanım ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI
Birim KG
Bulunduğu Kitap Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Poz Tarifi

Çeşitli çelik çubuk, lama ve profil demirlerden yapılan her çeşit merdiven, balkon, köprü, korkuluk­lar, pencere ve bahçe parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere yapılan merdivenler, ızgara ve benzeri işlerin yapılması için demir perçin, civata, kaynak ve her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (boya bedeli hariç) 1 kg fiyatı : ÖLÇÜ : İmalât ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan önce tartılır. NOT : Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik ede­bilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, % 7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.Birim Fiyatları (TL)

Yılı Birim Fiyatı Montaj Birim Fiyatı
2014 Üye Olunuz Üye Olunuz
2013 0.00 0.00
2011 5.56 0.00
2010 4.76 0.00
2009 4.76 0.00
2008 4.45 0.00
2007 4.00 0.00
2006 3.31 0.00
2005 3.15 0.00
2004 2.66 0.00
2003 2.24 0.00
2002 1.65 0.00
2001 0.98 0.00
2000 0.70 0.00
1999 0.44 0.00
1998 0.29 0.00
1997 0.16 0.00
1996 0.08 0.00
1995 0.05 0.00
1994 0.02 0.00
1993 0.01 0.00
1992 0.01 0.00

Poz Analizi

İdare Kodu Rayiç No Tanımı Birimi Miktarı
BAY 04.255 LAMALAR (TS EN 10058) KG 0.55
BAY 04.256 SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (I-U-T-Omega) KG 0.55
BAY 04.255 LAMALAR (TS EN 10058) KG 0.0275
BAY 04.256 SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (I-U-T-Omega) KG 0.0275
BAY 01.018 SICAK DEMİRCİ USTASI SA 0.15
BAY 01.501 DÜZ İŞÇİ (İNŞAAT İŞÇİSİ) SA 0.15
BAY 01.018 SICAK DEMİRCİ USTASI SA 0.1
BAY 01.501 DÜZ İŞÇİ (İNŞAAT İŞÇİSİ) SA 0.1
BAY 01.013 DUVARCI USTASI SA 0.1
BAY 01.501 DÜZ İŞÇİ (İNŞAAT İŞÇİSİ) SA 0.05