Poz Detay
Bilgileri

1034 Pozu Detay Bilgileri

Poz No 1034
Tanım 500 DOZ HİDROLİK KİREÇ HARCI İLE YONU TAŞINDAN 141-145 CM ARASI YÜKSEKLİKTE SİLMELİ KORNİŞ YAPILMASI VE YERİNE KONMASI İŞÇİLİĞİ (TAŞ SERTLİĞİ: 2.00)
Uzun Tanım 500 DOZ HİDROLİK KİREÇ HARCI İLE YONU TAŞINDAN 141-145 CM ARASI YÜKSEKLİKTE SİLMELİ KORNİŞ YAPILMASI VE YERİNE KONMASI İŞÇİLİĞİ (TAŞ SERTLİĞİ: 2.00)
Birim MT
Pozun Tipi Analiz
Bulunduğu Kitap Kültür Bakanlığı 2020 ve Öncesi

1034 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü

Onaylı restorasyon projesi dogrultusunda mevcut ve orjinal örnegine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak yonu taşından 145 cm. yükseklige kadar (145 cm. dahil) silmeli korniş yapılması yapılması, kornişin hazır şablonuna göre ince dişli el taragı ile işlenmesi profilde yapılan silme ve dişlerin üst kenara paralel olarak muntazam kesilmesi ve profillerin her taşta bir birini engebesiz takip etmesi, korniş yüzünde yassı kalem izi bırakılmaması, ara silmesinden alt ve üst yatak yüzlerinin görünen kısımları hariç en az 145 cm. genişlikteki kenarlarının yatay olarak ince dişli el taragı ile işlenmesi, saçakta kullanılan silmenin üst yatak sathının tamamının yatay olarak ince dişli el taragı ile işlenmesi, ek yerlerine testere çekilerek akçe geçmez tarzda birleştirilmesi, ana silmelerin yüksekligi kadar genişlikte saçak silmelerinin yüksekliginin 1-1/2 si kadar genişlikte olmak üzere poz no: V.0104E' de belirtilen harçla zemine oturtulması, arkalarının ve şakuli derzlerinin poz no: V.0104E' de belirtilen harçla doldurulması, derzlerden dışarı şerbet sızmaması için derz yüzlerine leke bırakmayacak bir madde (çamur, macun vb.) sürülmesi, imalatın bitiminden sonra silmelerde meydana gelecek peşlerle harç lekelerinin ve profillerinin ek yerlerinde meydana gelebilecek düzensizligin ince dişli el taragı ile işlenerek temizlenmesi ve düzeltilmesi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve zayiyatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dahil dahil m fiyatı..........................TL. dir. ÖLÇÜ : Yerine konmuş kornişin üst kenarı ile alt kenar uzunluklarının ortalaması alınarak mt olarak bedeli ödenir. NOT : Taş bedeli sözleşmede belirtilen yonu taşı bedeli üzerinden ödenir.

1034 Pozu Birim Fiyatları

Yılı Birim Fiyatı
2021
2020 3.850,43 TL
2019 3.321,89 TL
2018 2.772,51 TL

1034 Pozu Analizi

Kitap Poz No Tanımı Birimi Miktarı Birim Fiyatı (TL) Tutar (TL)
KUB
01.K01
MÜTEHASSIS USTA
SA
21
ÇŞB
10.100.1062
Düz işçi (inşaat işçisi)
SA
21
16,45
345,45
KUB
01.K02
MÜTEHASSIS USTA YARDIMCISI
SA
47
VGM
V.0104/E
500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular İçin )
M3
0,02
1.416,57
28,33
Kârsız Toplam İşlem Satırı
Analiz Toplam
%25 Kar
Analiz Karlı Toplam
Giriş Yap Giriş Yap Giriş Yap
Poz detayını e-posta ile bana gönder
https://github.com/igoshev/laravel-captcha
SOSYAL BAĞLANTILAR
  • birim fiyat facebook
  • birim fiyat twitter
  • birim fiyat youtube
  • birim fiyat instagram
  • birim fiyat linkedin
  • birim fiyat whatsapp
birim fiyat sayfa başı