Poz Detay
Bilgileri

2017 Pozu Detay Bilgileri

Poz No 2017
Tanım TÜNELDE 28 MM.ÇAPINDA PG TİPİ KAYA BULONU TESİS EDİLMESİ
Uzun Tanım TÜNELDE 28 MM.ÇAPINDA PG TİPİ KAYA BULONU TESİS EDİLMESİ
Birim MT
Pozun Tipi Analiz
Bulunduğu Kitap Karayollari 2011 ve Öncesi

2017 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü

Proje ve Teknik Şartnamelerle, İdare ve/veya Mühendisin talimatına uygun olarak her kesit ve uzunluktaki tünelde 28 mm.çapında PG tipi kaya bulonu tesis edilmesi. BİRİM FİYATA DAHİL OLAN MASRAFLAR: Lüzumlu iş iskelesi ve çalışma platformlarının yapılması, iş sonunda sökülmesi; taşınması, her zemin sınıfında kuruda ve su içinde gerekli çap ve uzunluktaki deliklerin açılması, basınçlı hava veya su ile temizlenmesi ve ankraj zamanına kadar korunması, Teknik Şartnamede tanımlanan nervürlü çelikten yapılmış istenilen boydaki kaya bulonlarının ve aksesuarlarının (ankraj plakaları, rondela ve somunlar, manşon, enjeksiyon ve havalandırma hortumları, enjeksiyonu yapılıp prizini alana kadar bulonların yerinden oynamaması için tespit malzemeleri ve enjeksiyonun ankraj deliğinden akmamsı için gerekli sızdırmazlık malzemeleri, vs.gibi)ve suyun işbaşında temini, depolanması,çimentolu enjeksiyon harcının hazırlanması, temizlenmiş deliklere önce istenilen kıvamdaki çimentolu enjeksiyon harcının konması sonra bulonların ve ankraj parçalarının yerleştirilmesi, veya önce bulon yerleştirlip gerekli sızdırmazlığı sağladıktan sonra çimento enjeksiyonu yapılması, gerektiğinde bulonların eklenmesi, ankraj temin edildikten ve yeterli priz elde edildikten sonra hasır çelik ile birlikte veya doğrudan doğruya başlık plakası, somun ve diğer gerekli aksesuarlarının yerine konması, torkmetre ile sıkılması ve çekme testlerinin yapılması suretiyle kaya bulonu tesis edilmesi, aşağıda "Birim Fiyata Dahil olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için zayiat dahil gerekli her türlü işçilik, malzeme, makina, alet, edevat masrafları, Müteahhit karı ve genel masraflar. BİRİM FİYATA DAHİL OLMAYAN MASRAFLAR: İnşaat bünyesine giren çimentonun bedeli, nervürlü çeliğin ve çimentonun yüklenmesi iş başına kadar taşınması, boşaltılması, depolanması ve muhafazası, tünel uzunluk zammı, tünel içinde inşaat malzemeleri taşınması zammı. ÖLÇÜ: Projesinde gösterilen idare ve/veya mühendis onayı ile yerine konulan, sayı ve boyları tutanakla tespit edilerek hesaplanan metre cinsinden boyudur. ÖDEME: Birim fiyat cetvelinde Poz 2017 deki "Tünelde 28mm. Çapında PG Tipi Kaya Bulonu Tesis Edilmesi" metre birim fiyatı üzerinden yapılır.

2017 Pozu Birim Fiyatları

Yılı Birim Fiyatı
2014
2013
2011 50,09 TL
2010 44,81 TL
2009 42,50 TL
2008 36,75 TL
2007 35,75 TL
2006 33,38 TL
Poz detayını e-posta ile bana gönder
https://github.com/igoshev/laravel-captcha
SOSYAL BAĞLANTILAR
  • birim fiyat facebook
  • birim fiyat twitter
  • birim fiyat youtube
  • birim fiyat instagram
  • birim fiyat linkedin
  • birim fiyat whatsapp
birim fiyat sayfa başı