Poz Detay
Bilgileri

2018 Pozu Detay Bilgileri

Poz No 2018
Tanım İBO BULONU TESİS EDİLMESİ
Uzun Tanım İBO BULONU TESİS EDİLMESİ
Birim MT
Pozun Tipi Analiz
Bulunduğu Kitap Karayollari 2011 ve Öncesi

2018 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü

Proje ve Teknik Şartnamelerle, İdare ve/veya Mühendisin talimatına uygun olarak her kesit ve uzunluktaki tünelde IBO tipi bulon tesis edilmesi. BİRİM FİYATA DAHİL OLAN MASRAFLAR: Lüzumlu iş iskelesi ve çalışma platformlarının yapılması, iş sonunda sökülmesi; taşınması, suyun işbaşında temini, depolanması, Ibo bulonlarının her zemin sınıfında kuruda ve su içinde geriye sökülmeyecek biçimde delme suretiyle yerleştirilmesi, gerektiğinde eklenmesi, çimento şerbetinin hazırlanması ve delme çubuğu ortasındaki delikten yeterli miktarda basılması, plaka ve somunun bağlanması ve gerektiği zamanda sıkılması, çekme testlerinin yapılması aşağıda "Birim Fiyata Dahil olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için zayiat dahil gerekli her türlü işçilik, malzeme, makina, alet, edevat masrafları, Müteahhit karı ve genel masraflar. BİRİM FİYATA DAHİL OLAN MASRAFLAR: Ibo Bulonunun ve aksesuarlarının işbaşında temini, çimentonun bedeli; yüklenmesi, işbaşına kadar taşınması, boşaltılması, depolanması ve muhafazası, tünel uzunluk zammı, tünel içinde inşaat malzemeleri taşınması zammı. ÖLÇÜ: Projesinde gösterilen idare ve/veya mühendisin onayı ile yerine konulan, sayı ve boyları tutanakla tespit edilerek hesaplanmış metre cinsinden uzunluğudur. ÖDEME: Birim fiyat cetvelinde Poz 2018 deki "Tünelde IBO Tipi Bulon Tesis Edilmesi" metre birim fiyatı üzerinden yapılır.

2018 Pozu Birim Fiyatları

Yılı Birim Fiyatı
2014
2013
2011 61,99 TL
2010 57,74 TL
2009 55,14 TL
2008 45,39 TL
2007 44,55 TL
2006 42,56 TL
Poz detayını e-posta ile bana gönder
https://github.com/igoshev/laravel-captcha
SOSYAL BAĞLANTILAR
  • birim fiyat facebook
  • birim fiyat twitter
  • birim fiyat youtube
  • birim fiyat instagram
  • birim fiyat linkedin
  • birim fiyat whatsapp
birim fiyat sayfa başı