Poz Detay
Bilgileri

23.245/1 Pozu Detay Bilgileri

Poz No 23.245/1
Tanım 0-10 M. UZUNLUKTA KAYA BULONU TESİS EDİLMESİ
Uzun Tanım 0 -10 M. UZUNLUKTA KAYA BULONU TESİS EDİLMESİ
Birim KG
Pozun Tipi Analiz
Bulunduğu Kitap Karayollari 2011 ve Öncesi

23.245/1 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü

Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak 0-10 m. uzunlukta kaya bulonu tesis edilmesi. BİRİM FİYATA DAHİL OLAN MASRAFLAR : Gerekli makine ve teçhizatın işyerinde temini, montajı, demontajı, kaya bulonlarının ve aksesuarlarının (taşıma plakaları, kamalar, genişleme ankrajları, tesviye plakaları, somun ve rondelelar vs. gibi) ve lüzumlu diğer malzemelerin (çimento, su vs.) temin edilmesi, lüzumlu iş iskelelerinin çalışma platformlarının yapılması, delinmiş ve yıkanmış deliklere bulonların ve ankraj parçalarının yerleştirilmesi, kamlı tip bulon kullanılması halinde ayarlı bijon anahtarı ile sıkılarak ankrajın temin edilmesi, ankraj temin edildilten sonra çelik tel kafes ile birlikte veya doğrudan doğruya sıkıştırma plakasının ve diğer lüzumlu aksesuarların yerine yerleştirilmesi, gerektiğinde çekme testlerinin yapılması, çimento şerbetinin hazırlanması, delik ile bulon arasındaki boşluğun çimento enjeksiyonu ile doldurulması suretiyle kaya bulonu tesis edilmesi, aşağıda <> başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar. BİRİM FİYATA DAHİL OLMAYAN MASRAFLAR : İnşaat Bünyesine giren çimentonun, çeliğin ve sacın işyerine taşınması, yüklenmesi, boşaltılması, depolanması, muhafazası, kaya butonu deliği açılması. ÖLÇÜ : Yerine konulmadan önce aksesuarları dahil tartılarak tespit edilen kg. cinsinden ağrlığıdır. ÖDEME : Birim Fiyat Cetvelinde, Poz 23.245/1 deki <<0-10 m. Uzunlukta Kaya Bulonu Tesis Edilmesi>> kg. birim fiyatı üzerinden yapılır. NOT: Bu fiyat, tünellerde uygulandığı takdirde tüneller için verilecek uzunluk ve tünel zamları aynı oranda bu poza da uygulanır.
Poz detayını e-posta ile bana gönder
https://github.com/igoshev/laravel-captcha
SOSYAL BAĞLANTILAR
  • birim fiyat facebook
  • birim fiyat twitter
  • birim fiyat youtube
  • birim fiyat instagram
  • birim fiyat linkedin
  • birim fiyat whatsapp
birim fiyat sayfa başı