2016 Yılı Birim Fiyatları Yayınlandı mı ?

2016 yılı fiyatları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı tarafından önceki yıllara göre daha erken bir tarih olan 17.02.2016 tarihinde yayınlandı. Yayınlanan bu fiyatlar 1 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasında geçerlidir. Ayrıca Yüksek Fen Kurulu başkanlığı 01.04.2016 tarihinde yayınladığı düzeltme cetveli ile tanım ve birim fiyat bilgisi yanlış yayınlanmış 44 poza ilişkin düzeltme yaptı. Düzeltilen pozlar incelendiğinde ağırlıklı olarak elektrik tesisatı pozları olduğu görülmüştür.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan 2016 yılı birim fiyatları diğer idarelerin 2016 yılı fiyatlarına da temel teşkil ettiği için diğer resmi idarelere ait birim fiyatlar bu fiyatların yayınlanmasından sonra yayınlanmaya başlar.

2016 Yılı Birim Fiyatlarındaki Artış Oranları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2015-2016 yılı birim fiyatları karşılaştırıldığında fiyatlarındaki yaklaşık artış oranlarının aşağıdaki tabloda belirtildiği biçimde olduğu görülmüştür.

  1. İşçilik                              % 27
  2. El İle Yapılan Kazılar        % 26
  3. Makineli Kazılar                % 4
  4. Betonlar                         % 3,5
  5. Beton Çelik Çubuklar       % -4
  6. İksa İşleri                        % 21
  7. Sıhhi Tesisat                   % 25
  8. Müşterek Tesisat            % 19
  9. Kuvvetli Akım                 % 17

 

Yaşanan teknolojik değişimler doğrultusunda inşaat sektöründe kullanılan malzemeler ve üretim teknikleri de değişiklik göstermektedir. Bu nedenle birim fiyatlar her yıl yenilenmekte, güncelliğini kaybetmiş pozlar kaldırılarak değişen şartlara uygun yeni pozlar yayınlanmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2016 Yılında Eklenen ve Kaldırılan Pozlar Özet Tablosu

 

Kaldırılan Pozlar

Yeni Gelen Pozlar

Rayiçler

240 Adet

İnşaat Makine ve Araçları ; Kren, Çimento, Meşe Parke, Jeomembran

193 Adet

Beton Boru, Mermer, Cam

İnşaat Birim Fiyatı ve Alt Analiz

61 Adet

Harçlar, Jeomembran Su Yalıtımı, Çelik Borudan Kalıp İskelesi, Mozaik Parapet-Denizlik-Harpuşta Yapılması

31 Adet

Gaz Beton, Boru Döşenmesi, İskele

Mekanik Tesisat Pozu

188 Adet

Kazanlara Ateş Tuğlası Örülmesi, Fancoil, Peroksit Katkılı Polietilen Borular, Vana, Brülör, Hava Soğutmalı Su Soğutma Grubu, Yangın Pompası, Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa Grubu

305 Adet

Fan Coil, Boru İzolasyonu, Isı Geri Kazanım Ünitesi, Brülör, Hamur Yoğurma Makinası, Hava Soğutmalı Su Soğutma Grubu, Yangın Pompası, Isıtıcılı Ana Yakıt Deposu

Elektrik Tesisatı Pozu

597 Adet

Bıçaklı Şalterler, Yangın Alarm Kabloları, Asansörler, Toplamalı Kumanda Donanımı, Durak Kapıları, Kabin Kapıları, Kat Kapıları, Asansör Tesisatı, Yürüyen Merdivenler Hız Ayarlı Tahrik Farkı

408 Adet

Transfer Şalterleri, Yer altı kabloları ile Kolon ve Besleme Hattı Tesisi, Aleve Dayanıklı Kablo, Asansör Tesisatı