2018 Yılı Birim Fiyatları Yayınlandı

2018 Birim Fiyatları kullanmak için yapimaliyet.com sitesinden hemen erişim sağlayabilirsiniz.

2018 Birim Fiyatları, Analiz ve Tarifleri’nin orijinalleri 21/02/2018 tarihinde  saat 11:30 da AMP Yazılım’a verildi.  Yüksek Fen Kurulu  tarafından yayınlanan 2018 Yılında Yeni Eklenen, Çıkarılan  ve Tanımı Değiştirilen Pozlar Listesine buradan ulaşabilirsiniz

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 Yılı Birim  Fiyatlarına güncel olarak AMP Yazılım'ın hakediş programlarından ve yapimaliyet.com sitesinden erişebilirsiniz.

Kamu kurum ve kuruluşları tarafında gerçekleştirilen yapım işlerinde yaklaşık maliyetlerin belirlenmesinde kullanılacak birim fiyatlar ilgili resmi kurumlar tarafından yıllık olarak yayınlanır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan birim fiyatlar diğer idarelerin fiyatlarına temel teşkil ettiği için her yıl öncelikli olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları yayınlanır. Diğer resmi idarelere ait birim fiyatlar ise bu fiyatların yayınlanmasından sonra yayınlanmaya başlar. Yüksek Fen Kurulu tarafından belirlenen fiyatlar Çevre ve Şehircilik Bakanının onayı ile yürürlüğe girmektedir.

Birim fiyatların yayınlanma dönemlerini incelediğimizde, 2017 Yılı Birim Fiyatlarının 27/02/2017 tarihinde yayınlandığı görülmektedir. Yayınlanan bu fiyatlar 1 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasında geçerlidir. Ayrıca Yüksek Fen Kurulu başkanlığı 10.05.2017 tarihinde yayınladığı düzeltme cetveli ile de 12 pozun tanım ve birim fiyat ve analizinde düzeltme yapmıştır.  Bu bağlamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2018 Yılı birim fiyatlarını yine Şubat 2018 ayı içinde yayınlanması beklenmektedir.

Hangi İdarelere Birim Fiyat Yapmaktadır?

Yaşanan teknolojik değişimler doğrultusunda inşaat sektöründe kullanılan malzemeler ve üretim teknikleri de değişiklik göstermektedir. Yeni gelen malzeme ve üretim tekniklerine göre yeni imalatların tanımlanması, yapım şartlarının belirlenmesi ve analizlerinin yapılması gerekir. Birim fiyat yayınlaması gerçekleştiren kurum ve kuruluşlar değişen şartlara paralel olarak birim fiyatlarını her yıl yenilenmekte, güncelliğini kaybetmiş pozlar kaldırılarak yeni pozlar yayınlanmaktadır.

Ülkemizde yapım işlerine yönelik rayiç, birim fiyat, analiz ve tarif hazırlama ile bunları yayınlama yetkisi yasal olarak Çevre Şehircilik Bakanlığı, Yüksek Fen Kurulu Başkanlığına verilmiştir. İnşaat sektöründeki işlerin nitelik ve nicelik olarak çok fazla olması, yapılan işe göre yapım kriterlerinin değişiklik göstermesi vb. kaynaklı birim fiyat yayınlama yetkisi farklı kurum ve kuruluşlara da verilmiştir.

Birim fiyat yayınlama yetkisi olan kurum ve kuruluşlar;

 1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı
 2. Karayolları Genel Müdürlüğü
 3. İller Bankası Genel Müdürlüğü
 4. Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü
 5. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
 6. Vakıflar Genel Müdürlüğü
 7. Milli Savunma Bakanlığı
 8. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
 9. Türk Telekomünikasyon A.Ş.
 10. TEDAŞ Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü
 11. İSKİ Genel Müdürlüğü