Teknik Şartname nedir?
Yapım ve hizmet işlerinde kullanılan teknik şartname nedir?

İhalesi yapılacak işte kullanılmak üzere, pozların tarifleri kullanarak oluşturulan belgeye Teknik Şartname denir. Bu evrakta, işte kullanılacak tüm tariflerin yanı sıra, ilgili şartname atıfları da yer alır. Yüklenici firma, teknik şartnamede yazan her imalatı, teknik şartnamede yazdığı gibi yapmakla mükelleftir.

 

Teknik şartnamede yeterli detayda tarif edilmemiş imalatlar işveren ve yüklenici arasında uyuşmazlık çıkartabilir. Eğer şartname yeterli ayrıntıda tarif edilmemiş ise, yükleniciye imalatları kendi bildiği gibi yapması için açık kapı bırakılmış olur.