Poz Detay
Bilgileri

KTB.ELK-19.022 Pozu Detay Bilgileri

Poz No KTB.ELK-19.022
Tanım 27 inç KONTROL MASASI LCD CCTV MONİTÖRÜ
Uzun Tanım 27 inç KONTROL MASASI LCD CCTV MONİTÖRÜ
Birim AD
Pozun Tipi Analiz
Bulunduğu Kitap Kültür Bakanlığı 2020 ve Öncesi

KTB.ELK-19.022 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü

Genel Özellikler: Kapalı devre kamera (CCTV) sistemi; tesis edilecek dahili ve harici tip kameralardan gelen görüntülerin, bilgisayarlar aracılığıyla LCD ekranlardan izlenme, kayıt edilme ve ilgili geçmiş görüntü kayıtlarının tekrar izlenmesine olanak veren kayıt cihazları ile bu işlemlerin fonksiyonelliğini farklı amaçlara yönelik sağlayan video görüntü anahtarlayıcı, kontrol klavyeleri gibi yardımcı cihazları kapsar. 1- Bu teknik şartname uygulanacak olan IP- CCTV sistemlerinin genel teknik özelliklerini belirlemek için hazırlanmıştır. Söz konusu sistemlerde IP-CCTV sistemi ve güvenlik sistemi teknolojilerinin ulaşmış olduğu en ileri seviyeleri temsil eden ve denenmiş ürünlerin kullanılması istenmektedir. Bu şartnamede tarif edilen ürünler Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü IP-CCTV birim fiyatları ile birlikte uygulanacak olup, başka şekilde kullanılamayacak olup, teknolojik gelişmelerle birlikte her yıl yenilenmektedir. 2- Sistemlerin tasarımında, en son teknolojinin uygulanması, yüksek kalitede malzemenin kullanılması, basit işletme ve kolay bakım olanaklarının sağlanması, ileride sistemin kolaylıkla genişletilmesinin ekonomik olması prensipleri göz önünde bulundurulacaktır. 3- Sistem uluslararası standartlara uygun olarak tesis edilecektir. Sistemde önerilen kameralar, kayıt cihazları ve yazılımlar ONVIF platformu ile uyumlu olacak ve üretici firma ONVIF platformunu yöneten Steering Komite (Yönetici Komite) veya Technical (Teknik) Komite üyesi firmalardan olmak zorundadır. 4- Sistemi oluşturan ekipmanların, aralarındaki uyum açısından sistemi oluşturan ana ekipmanlar (sabit kamera, hareketli kamera, kayıt cihazı, izleme ve yönetim yazılımı, güvenlik monitörleri, keyboard, decoder) aynı markanın ürün yelpazesinden seçilecektir. Üretici markalar Onvif platformu ile uyumlu olup , Onvif platformunu yöneten Steering (Yönetici) Komite veya Technical (Teknik) Komite üyesi firmalardan olmak zorundadır. Seçilen marka tüm ürün yelpazesini temin edemediği durumda; teklif edilecek cihazların kullanılacak markada bulunmayan ürünlerin yerine bu şartname kriterlerini sağlayan , Onvif Steering Komite veya Technical (Teknik) Komite üyesi diğer markaların ürünleri arasından seçilecektir. 4- Sistemde kullanılacak bütün üniteler, 24 saat sürekli çalışma prensibine göre dizayn edilecek (CCTV sistemleri için üretilen ürünler) ve ortamın iklim şartlarından ve tozdan etkilenmeyecek yapıda olacak ve bu esaslar göz önüne alınarak tesis edilecektir. 5- Ayrıca aşağıdaki değerler istekliler tarafından minimum değerler olarak kabul edilecek olup, teklif edilecek cihazlar eşdeğer veya daha üstün özellikli ürünler olacaktır. 6- Sistemde kullanılan her türlü cihaz, malzeme ve aksesuarlar yeni ve orijinal ambalajında olmalı, kullanılmamış olmalıdır. 7- Cihazlarda kullanılan her türlü aktif ve pasif devre elemanları, devre tasarımında tayin edilen çalışma değerlerinin bir üst limitinde çalışacak teknik özelliklere sahip olmalıdır. Ayrıca cihazlar her türlü ani voltaj ve kısa devrelere karşı korumalı olmalıdır. 8- Sistem, tesis içindeki ve dışındaki kritik mahalleri izlemek, binaya ve/veya içindeki bireylere yönelik olası saldırılara karşı caydırıcı faktör kullanılmak üzere kurulacaktır. İzlenilen tüm görüntüler kaydedilecek ve olası bir olay karşısında bu görüntüler tespit ve kanıt için kullanılacaktır. 9- Teklif verecek istekliler teklif ettikleri ürünlerin tamamına ( kamera, ip video kayıt cihazı, monitör, klavye, vb.) ait orijinal doküman ve broşürlerini teklifleriyle beraber sunmalıdırlar. Kullanılacak her türlü malzeme ve cihazlar ilgili idarelerce ( yapı denetim elemanı tarafından) seçilir. Birim fiyat tanımına uygun malzeme ve cihazların katalogları geçici kabul sırasında idareye teslim edilir. Yüklenicinin vermiş olduğu katalog bilgilerinin bu şartnamede belirtilen özelliklere uymamasının sorumlusu isteklidir. İhale ve yapım aşamasında teklif edilen cihazların, yapı denetim elemanı tarafından şartnameye uygun olmadığı tespit edilirse yüklenici yapı denetim elemanının onaylayacağı şartnameye uygun başka bir cihazla değiştirmek zorundadır. 10- İhaleyi alan yükleniciler ya da alt yüklenicileri, arızalara en fazla 48 saat içinde 2 yıl süre ile müdahale edeceğini yazılı olarak taahhüt edeceklerdir. Taahhüt belgesini işin yer tesliminde idareye sunacaklardır. 11- Tesisatta mesafeye bağlı olarak 80 metreye kadar CAT-6, UTP türden data kablosu kullanılacaktır. 80 metreyi geçen mahallerde istekli network iletimi için aşağıdakilerden birini kullanabilir; switching yöntemiyle toplama ve dağıtım noktaları oluşturabilir, fiber optik kabloyla iletim yapabilir, CAT - 6 kablo network extendir (uzatıcı) kullanabilir. Bilgi aktarımı için alarm sistemlerinde en az 6x0,22 mm blendajlı data kablosu kullanılacaktır. Sistemin enerji beslemeleri bağımsız olmak üzere güvenlik merkezine yaptırılacak ayrı bir UPS panosundan v-otomatlar ile kontrol edilecektir. Ayrıca pano topraklaması ve kaçak akım koruma sigortaları muhakkak bu panoda bulunacaktır ve bütün sistem ayni UPS üzerinden tek noktadan beslenecektir. Bütün sistemde kullanılan cihazlar parafudr ile aşırı akımlara karşı korunacaktır. 12- Teklif edilen sistem ile ilgili üniteler hakkında Türkçe tamamlayıcı bilgiler ve sisteme ait tüm şema ve arıza takip şeması verilecektir. Geçici Kabul işleminden önce son kesin uygulama projesi ve ana kolon şemalarını içeren belgeler de yapı denetim elemanlarına ve idareye birer takım teslim edilecektir. 13- Sistemde kullanılacak her türlü fiş, priz, bağlantı elemanı ve benzeri malzemeler ile her türlü kabloda uluslararası standartlara uygunluk ve/veya TSE ve/veya TSEK belgesi aranacaktır. Renk, işaretleme ve sembollerde de bu standartlara uyulacaktır. Tesisatta iki nokta arasındaki kablolara eklenti yapılmadan çekilecektir. 14- Sistem; herhangi bir şekilde tamamen veya kısmen çalışmasına ara verilerek bakıma alınmayacaktır. Bakım, sistem bir bütün olarak çalışırken yapılacak servise gitmesi gereken kayıt cihazı, kamera ve monitörün yerine (eğer cihaz onarımı 24 saati geçecek ise) geçici cihaz konulacaktır. 15- Sistemin enerji beslemelerinin ayrı bağımsız bir panodan beslenecek olması, elektrik kesintilerinde görüntü kayıt kaybının önüne geçilmesi için UPS ve jeneratör ile sistemin destekleneceği dikkate alınarak enerji alt yapısı ve önerilen cihazların bu enerji besleme kaynakları ile uyumlu olmasına özellikle dikkat edilecektir. 16- Önerilen tüm cihazların markaları uluslararası standartlara sahip olan ürünlerden olmalıdır. 17- Yüklenici tarafından uygulama işinin bitirilmesi ve geçici kabul öncesi sistemin işletmeye alınmasının yanı sıra; İdare tarafından belirlenecek teknik personele, geçici kabulden önce veya sonra idarenin uygun gördüğü tarihlerde, sistemlerin kullanımlarıyla ilgili eğitim verilecek ve bu tutanakla belgelenecektir. 20- Sistemin SON DURUM PROJESİ (YAPILDI PROJESİ) ÜÇ TAKIM halinde geçici kabulden önce yapı denetim görevlilerine onaylatılarak, idareye teslim edilecektir. Sistemi oluşturan cihazların blok şemalarını da içeren kullanım ve bakım kitapları İKİ TAKIM (en az bir takım orijinal) olarak idareye teslim edilecektir. Cihazlar geçici kabul itibar tarihinden itibaren İKİ YIL yüklenici firma garantisinde olduğundan, bu dönemdeki bakım-onarım, yedek parça (Garanti dışındaki arızalar nedeniyle değişecek malzeme ücretleri hariç), gibi destek hizmetleri yüklenici firma tarafından ücretsiz yapacaktır. 21- İdarenin istemesi halinde yüklenici, yangın ve hırsız alarm panellerinden gelen uyarı sinyallerinin bir Alarm Kontrol Merkezinden ( AKM), (Emniyet Müdürlüğü'nden kanunlar çerçevesinde gerekli belgeleri ve izni almış olan) 24 saat sürekli kontrolünün yapılması ve panellerden gelen alarmın yalancı alarm veya gerçek alarm olup olmadığının belirlenmesi ve yetkililerin uyarılması hizmetlerini yapmak üzere İdarenin kendisine vereceği "Alarm Kontrol Merkezi Sözleşmesini (Ekte verilen taslak sözleşme) yapı denetim elemanının onayladığı yetkili bir şirket ile geçici kabulden itibaren 2 (iki) yılı kapsayacak şekilde, Şirkete bedeli ödenerek imzalanmış sözleşmeyi geçici kabulden önce İdareye teslim edecektir. 22- Projelerde kamera adetlerinin doğru belirlenmesinde DORI (Algıla-Gözlemle-Tanı- Tanımla) standartları göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. 23- Kapalı devre güvenlik sistemlerinde 42 inç'ten büyük monitör kullanılmayacaktır. 24- Bütün kameralar ve sistemlerde kullanılan ürünlerde fiyatlara nakliye, montaj, yüklenici karı ve genel giderler dahil çalışır halde teslim fiyatlarıdır. Kameralar Genel Özelliklerin yanında, en az aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır. 1) Monitörler, TV veya PC kullanım Amaçlı olmayıp, güvenlik sistemleri için üretilmiş 24 saat çalışma şartlarına uygun Güvenlik amaçlı üretilmiş Video Monitörü olmalıdır. 2) Masa üzerinde kullanılmaya uygun özelliğine sahip min 24''- 27" LCD monitörlerdir. 3) Asgari 30.000 saat kullanım ömrü olacaktır. 4) Parlaklık değeri min 250 cd/m2 , kontrast oranı min 1000:1 olacaktır. 5) Min 1920x1080 çözünürlüğü destekleyecektir. 6) En fazla 12 ms, tepkime süresi olmalıdır. 7) 1 adet VGA, 1adet HDMI, 8) Monitör Dış etkilere dayanıklı Metal Kasaya sahip olmalıdır. 9) Monitör Aşağıda bulunan standartları karşılamalı olup bunları belgelemelidir. Güvenlik Sertifikası: EN60950, CE Elektromanyetik Emisyon Standardı: EN55032 class B, FCC part 15 class B Çevresel Elektromanyetik Kirliliğe Bağışıklık: EN50130-4 (CE)

KTB.ELK-19.022 Pozu Birim Fiyatları

Yılı Birim Fiyatı
2020
2019 2.418,68 TL

KTB.ELK-19.022 Pozu Analizi

Kitap Poz No Tanımı Birimi Miktarı Birim Fiyatı (TL) Tutar (TL)
KUB
Piy.Arş-19.022
27 inç KONTROL MASASI LCD MONİTÖRÜ
AD
1
KUB
KTB.M-008
Kontrol masası LCD monitör montajı
AD
1
Analiz Toplam
%25 Kar
Analiz Karlı Toplam
Giriş Yap Giriş Yap Giriş Yap
Poz detayını e-posta ile bana gönder
https://github.com/igoshev/laravel-captcha
SOSYAL BAĞLANTILAR
  • birim fiyat facebook
  • birim fiyat twitter
  • birim fiyat youtube
  • birim fiyat instagram
  • birim fiyat linkedin
  • birim fiyat whatsapp
birim fiyat sayfa başı