Y.18.110/52 Pozu Detay Bilgileri
Poz No Y.18.110/52
Tanım

15 cm toplam kalınlıkta, eps kalınlığı min. 6 cm, basınç dayanımı 0.9 n/mm2 olan yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile duvar yapılması

Uzun Tanım 15 cm toplam kalınlıkta, eps kalınlığı min. 6 cm, basınç dayanımı 0.9 n/mm2 olan yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile duvar yapılması
Birim m2
Pozun Tipi Analiz
Bulunduğu Kitap Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eski
Y.18.110/52 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü
İdaresince onanmış tasdikli projesine göre, yalıtım tabakalı sandviç hafif kagir birimler ile yapıştırıcı kullanarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyat, işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0.10 m2 den küçük boşluklar düşülmez.

Y.18.110/52 Pozu Birim Fiyatları (TL)
Yılı Birim Fiyatı
2018 51.85
2017 49.59
2016 47.21

Y.18.110/52 Pozu Analizi
İdare Kodu Rayiç No Eski Rayiç No Tanımı Birimi Miktarı
Malzeme:
BAY
04.757/A12
m2
1.03
(zayiatıyla)
BAY
04.749/29
kg
3.3
(yapıştırıcı karşılığı)
İşçilik:
BAY
01.013
sa
0.67
BAY
01.501
sa
0.67
(inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)