Poz Detay
Bilgileri

KTB.ELK-20.019 Pozu Detay Bilgileri

Poz No KTB.ELK-20.019
Tanım METAL KAPI DEDEKTÖRÜ
Uzun Tanım METAL KAPI DEDEKTÖRÜ
Birim AD
Pozun Tipi Analiz
Bulunduğu Kitap Kültür Bakanlığı 2020 ve Öncesi

KTB.ELK-20.019 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü

Teknik Özellikler ve Yapım Şartları: 1-Kapı dedektörü; ECAC (EUROPEAN CIVIL AVIATION CONFERENCE) kriterlerinin son versiyonuna uygunluk belgesine sahip olacaktır. (ECAC Doc 30 - Standard 2). 2- Cihaz CE belgeli olmalı, ISO 9001:2015 KYS ile üretilmelidir. 3-Kapı dedektörlerinin tüm ayar ve kontrolleri mikro işlemci yardımı ile yapılacaktır. Sistemin durumu ve programlama bilgileri ile hata ve arıza komutları min. 64x128 Grafik LCD ekran üzerinden izlenebilecektir. 4-Cihazlar günde 24 saat, yılda 365 gün sürekli çalışmaya müsait olacaktır. 5-Kapı dedektörleri 220V. AC(±%10). 50Hz(±%3) şehir şebekesinden beslenecektir. Ekstra bir adaptör bağlantısı kabul edilmeyecektir. 6-Kapı dedektörlerinin kendi kendini test etme (Oto Kalibrasyon) özelliği olacaktır. Arızasını otomatik gösterebilmelidir. 7-Kapı dedektörleri en alt noktasından (döşeme kotundan) en üst noktasına kadar aynı hasiyetle dedekte etme kabiliyetine sahip olacak, hiçbir yerinde ölü bölge ya da ölü nokta bulunmayacaktır. 8-Kapı dedektörleri çok algılama bölgeli (multizone) olacaktır. Paralel olarak (yatay eksen) en az 8 algılama bölgesine sahip olmalıdır. 9-En az -20 (eksi yirmi ) °C ile +70 (artı yetmiş ) °C sıcaklık aralığında, en az %95 (yüzde doksan) bağıl nem ortamında çalışacaktır. Bu husus yüklenici firma tarafından muayene esnasında Muayene veKabul Komisyonuna yazılı olarak taahhüt edilecektir. 10-Ürettiği manyetik alan şiddeti en çok 1 (bir) gauss olacaktır. Bu sayede kalp pili taşıyanlara,manyetik kartlara, disketlere zarar vermeyecektir. Bu husus yüklenici firma tarafından muayene esnasında komisyona BELGE ile sunulacaktır, insan sağlığı açısından gerekli şartları karşılayacaktır. 11-Kapı dedektörleri elektronik olarak programlanacaktır. Hassasiyet seviyeleri en az 300 kademe ayarlanabilir olacaktır. Cihaz en az 45 program ve 20 adet uluslararası güvenlik programına sahip olmalıdır. Bu programlarda ECAC STD1, ECAC STD2, ECAC STD3, ve NIJ olması zorunludur. 12-Birden fazla kapı dedektörü birbirlerine yakın mesafelerde kullanılabilecektir, enterferansa neden olmadan yan yana kullanım için en az 10 FARKLI ÇALIŞMA FREKANSI Seçim özelliği bulunmalıdır. Kapı dedektörü en uygun frekansı otomatik olarak seçebilmelidir. 13-Hassasiyet seviye ayarının, işlem modlarının ve hafıza bilgilerinin güvenliğini sağlamak ve yetkisiz kişilerin zarar vermesini önlemek amacıyla; a) Mikro işlemcinin programına girmek için belli bir kod (Access Control Code) ya da şifre kullanılmış olacak, bu koda erişmeden önce de mekanik bir kilit bulunacaktır. b) Mikro işlemcide herhangi bir enerji kesilmesi durumunda mikro işlemci program bilgilerinin silinmesini önlemek için silinmeyen hafıza kullanılacaktır. 14- Cihaz normal çalışma durumunda LCD göstergesinde Giren-Çıkan kişi sayısı ve Güvenlik Düzeyini güvenlik personelinin rahatlıkla anlayabileceği cinsten, kısaltmasız, Türkçe olarak göstermelidir.Gerektiğinde gizlenebilir olmalıdır. 15- Cihaz insan trafiğini kontrol edebilmesi için ön bölümünde kırmızı-yeşil, dur-geç ışıklı uyarılara sahip olmalıdır. 16- Cihaza ait tüm üniteler (elektronik ünitesi, power supply, adaptör, UPS, Sayaç vb.) kapı dedektörünün kontrol ünitesinin içinde olacaktır. Cihaz dışında hiçbir ünite bulunmayacaktır. 17- Cihaz içinden geçen kişilerin üzerinde tehdit oluşturabilecek metal eşyaların gösterimini tek yan panelin önünde ve arkasında ışıklı LED göstergelerle gösterecektir. 18- Kontrol ünitesi üzerinde; hassasiyet seviye ayarı, sesli uyarı sinyali,ayarlanabilen ve kapatılabilen ses seviye ayarı, alarmın elle veya otomatik olarak reset edilmesi gibi kontroller olacaktır. 19- Kontrol ünitesinde veya kapı üzerinde, tespit edilen metallerin kütlesini-yoğunluğunu belirtir özellikte gösterge paneli bulunacaktır. 20- Cihaz hafızasındaki en az son 45 alarm tarih, saat ve ayarlanan güvenlik düzeyi algılama değeri olarak görülebilir olmalıdır. 21- Cihazın bölgelerinin hassasiyeti bağımsız olarak an az 8 bölge için ayrı ayrı yapılacaktır. 22- Grafik bölge displayi olmalı, insan anatomisi üzerinde tehdit unsuru metalleri kontrol panelindeışıklı ve sesli olarak da gösterebilmelidir. 23- Kapı dedektörlerinin, çevrede bulunan aşırı miktardaki metallerden, parazit sinyallerinden (telsiz,X-ray cihazları, enerji hatları vb.) etkilenmemesi için gerekli her türlü tedbir alınmış olacaktır. Cihaz ECAC test çakısı hassasiyetinde ya da NIJ 0601.02 Orta Obje hassasiyetinde 50 cm. mesafede sabit,150 cm. mesafede hareketli metallerden etkilenmeyecektir. 24- Ayarlanabilir ses seviyesi olmalı, gerektiğinde ''sessiz'' sadece ışıklı uyarı şeklinde dekullanılabilmelidir. 25- Cihaz, kalbinde pil (heart pacemakers) olan kişilerde sağlığa zararlı bir etki yaratmayacak şekilde imal edilmiş olacaktır. Bu tür kalp pili imal eden bütün imalatçıların cihazlarının söz konusu kapı dedektörü ile denenmiş olduğuna dair rapor var ise imalatçı tarafından verilecektir. 26- Kayıt bantları, banyosu yapılmış veya yapılmamış filmler, manyetik bantlar, memory stick, hafıza kartları, CD ve disketler kapıdan geçiş esnasında kesinlikle zarar görmeyecektir. 27- Teklif edilecek cihazda en az 7 haneli Giren-Çıkan ve Alarm sayacı bulunacaktır. Bunlar istendiğinde gizlenebilir ve silinebilir olmalıdır. 28- Cihaz bilgisayar bağlantısına uygun çıkışlara sahip olmalı (RS 232 veya RS 422), istendiğinde hassasiyet ayarları, cihaz parametreleri, giren-çıkan-alarm sayaçları, uyarıları uzak bir bilgisayardan da kontrol edilebilmelidir. 29- Cihaz içerisinden kişi geçmeden Metal Obje geçirildiğinde cihaz alarm verebilecektir. İstenildiğinde Cihazın Geçit Sensör sistemi aktif edilerek sadece geçiş yapıldığında alarm vermesi sağlanabilecektir. 30- Cihazın içerisinden çok hızlı ya da çok yavaş geçildiğinde bunu cihaz tespit edip değşik bir alarm ile görevliyi uyaracaktır. 31- Cihazın çarpma sonucu hareket etmesine ve devrilmesine karşı gerekli önlemler alınmış olmalıdır.Bu amaçla cihazla birlikte sabitleme ayağı da standart olarak olmalıdır. 32- Cihazı enerji kesintisinde en az 1,5 (birbuçuk) saat besleyebilecek dahili batarya grubu (UPS) sistemi bulunacaktır. 33- Cihaz Opsiyonel olarak dış mekanda da kullanıma elverişli olmalı, IP 65 belgesi (TS 3033 EN 60529:1997-03) sahip olmalıdır. 34- Cihazın alarm süresi ayarlanabilir olmalıdır. 35- Kapı tipi metal dedektörü ile birlikte metal eşya, telefon, cüzdan, anahtarlık gibi nesneleri yana bırakabilmek için gerekli olan düzenek de cihazla birlikte verlecektir. 36- Yeşil Kırmızı (Dur-Geç) çift renkli Trafik Geçiş düzeneği, kapasite 60 Kişi/dk'dır. 37- Menü dili Türkçe olacaktır. 38- Cihazın yerle bağlantısı kesilmiş olmalı, alttan gelecek en az 5 cm yüksekliğinde sudan etkilenmemelidir. 39- Cihazın üzerinde çalışma zaman sayacı olmalıdır. 40- Cihazlar, metal nesne taşımayan kişilerin kapı dedektöründen geçişlerinde, 0 ile %80 arasında ayarlanabilir bir oranda Rastgele Alarm verme özelliğine sahip olacaktır. İstendiğinde bu özellik kapatılabilir olacaktır. Yukarıda belirtilen teknik özelliklere sahip ürünün temini, iş yerine nakli, montajı ve her türlü genel giderler ile yüklenici kârı dahil bir adedinin çalışır halde teslim fiyatıdır.

KTB.ELK-20.019 Pozu Birim Fiyatları

Yılı Birim Fiyatı
2021
2020 10.901,25 TL

KTB.ELK-20.019 Pozu Analizi

Kitap Poz No Tanımı Birimi Miktarı Birim Fiyatı (TL) Tutar (TL)
KUB
Piy.Arş-20.019
METAL KAPI DEDEKTÖRÜ DEDEKTÖRÜ
AD
1
KUB
KTB.M-022
Metal kapı dedektörü montajı
AD
1
Analiz Toplam
%25 Kar
Analiz Karlı Toplam
Giriş Yap Giriş Yap Giriş Yap
Poz detayını e-posta ile bana gönder
https://github.com/igoshev/laravel-captcha
SOSYAL BAĞLANTILAR
  • birim fiyat facebook
  • birim fiyat twitter
  • birim fiyat youtube
  • birim fiyat instagram
  • birim fiyat linkedin
  • birim fiyat whatsapp
birim fiyat sayfa başı