Sözleşmeler

Kullanım Koşulları ve Lisans Sözleşmesi

Tanımlar

Sözleşmede; AMP Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi : "AMP" olarak anılacaktır.

Web sitesi veya mobil uygulama aracılığı ile siteye üye olan gerçek veya tüzel şahıslar : "Kullanıcı",

AMP tarafından üretilen ve hizmete sunulan www.birimfiyat.net sitesi : "Site",

AMP tarafından üretilen ve hizmete sunulan www.birimfiyat.net sitesinin android ve ios işletim sistemlerinde çalışan mobil uygulaması : "Mobil Uygulama",

"Site" + "Mobil uygulama"'dan oluşan ve AMP Yazılım tarafından yayınlanan iş yapma platformu : "BFN Platformu" olarak anılacaktır.

Maddeler

Bu sözleşme Kullanıcıya AMP tarafından üretilen BFN Platformunun aşağıda belirtilen lisans koşulları çerçevesinde kullanım haklarını vermekte, garanti ve sorumluluğa ilişkin sınırlamalar ile gizliliğe ilişkin hususları içermekte, BFN Platformuna üye olarak kaydolan kullanıcıların BFN platformunu kullanırken tabi olacakları kuralları ve kullanıcılar tarafından platforma girilen verilerin korunmasına, kullanılmasına ilişkin AMP 'nin uyacağı koşul ve şartları içermektedir. 

İşbu sözleşme taraflara, sözleşme konusu BFN Platformu ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ve kabul ederler. Kullanıcılar üye olarak işbu sözleşmede belirtilen kullanım şartlarını kabul etmiş sayılmaktadır. Bu nedenle BFN platformu kullanılmadan önce bu sözleşmede belirtilen kullanım şartlarının dikkatlice okunması gerekir. 

İşbu sözleşme, Kullanıcı ile akdedilen Mesafeli Satış Sözleşmesi ile Gizlilik ve Çerez Politikalarımız dökümanının eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir. 

BFN Platformu AMP firmasının malıdır ve onun tarafından işletilir. Kullanıcı, BFN Platformunda sunulan tüm hizmetleri kullanırken kullanım şartlarına tabi olduğunu, BFN Platformundaki hizmetlerden yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bu sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunu kabul etmiş olur.

BFN Platformu ve ekindeki her türlü dokümanın telif hakları AMP’ye ait olup, 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri yasası ile koruma altına alınmıştır.

BFN Platformunda yer alan lisanslı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası AŞ ve diğer resmi idarelere ait pozlar ve birim fiyat bilgileri BFN Platformu le birlikte kullanım amacıyla verilmektedir, dağıtım amacıyla program dışına çıkartılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.

Kullanıcı tarafından BFN Platformuna yüklenen kullanıcıya özel içerik kullanıcı’nın mülkiyetindedir. AMP, BFN Platformu üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen İçerikleri’i Kullanıcılar ile yaptığı işbu sözleşme ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Bu kapsamda AMP, İçerikler’i kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Kişisel bilgiler, Kullanıcı ile temas kurmak veya Kullanıcı’nın BFN Platformundaki tecrübesini iyileştirmek (hizmetlere ilişkin bakım ve destek, mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi veri tabanı oluşturma, üyeliklerin sürdürülmesi ve AMP'nin hizmetlerinin Kullanıcı’ya sağlanması için gerekli olan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla da AMP tarafından işlenebilecek, saklanabilecek ve üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

AMP, Kullanıcı’nın BFN Platformu üzerinde gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini anonim hale getirerek; istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, AMP ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında ve bağış kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına veya üçüncü kişilere iletebilir.

BFN Platformu üzerinden düzenlenebilecek olan periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren ve kişisel bilgilerinin işlenmesi konusunda rıza gösteren Kullanıcılar’dan talep edilen bilgiler, AMP tarafından bu kişilere doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilecektir.

AMP ayrıca, aşağıdaki koşulların varlığı halinde Kullanıcı’ya ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir;

  • Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması,
  • Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,
  • Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olması,
  • Sistemle ilgili teknik sorunların tanımlanması ve çözülmesi için, AMP gereken hallerde kullanıcıların IP adresini tespit etmek ve kullanmak durumunda kalabilir. IP adresleri, ayrıca kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

AMP, yukarıda anılan amaçlarla ilgili verileri Kullanıcı’nın ikamet ettiği ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine,iş ortaklarına, işbirliği yaptığı üçüncü kişilere veya alt yüklenicilerine ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir. BFN Platformu üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup AMP, bu site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

AMP, Kullanıcılara sunmuş olduğu paket içeriklerinde tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir. Şöyleki kullanıcı paketlerinde yapılacak değişiklikler mevcut kullanıcıların hak kaybına uğramayacağı şekilde düzenlenecektir.

Üye olunarak elde edilen ücretli veya ücretsiz kullanım hakkı üçüncü şahıslara satılamaz, kiralanamaz, devredilemez ve üçüncü şahıslarla paylaşılamaz. 

Kullanıcı kendisine ait olan kullanıcı adı ve şifreyi başka kişi yada kuruluşlara veremez, üyelik hakkı bizzat kullanıcının kendisine aittir. Bu kuralın ihlali üyeliğin askıya alınması veya silinmesi sonucunu doğurur. Bu durumda kullanıcı herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

AMP, kullanıcı hatası, sistem arızası, virüs etkisi, siber saldırı vb. nedenlerle girilen bilgilerin hasar görmesinden veya yok olmasında sorumlu tutulamaz. 

AMP, BFN Platformunun doğru veya yanlış kullanımından yada yasalara aykırı olarak kullanılmasından doğacak maddi ve yasal sonuçlardan sorumlu tutulamaz.

Her ne şekilde olursa olsun AMP’den talep edilecek mali sorumluluk veya tazmin sorumluluğu BFN Platformu kullanım bedeli için ödenen tutarı geçemez.

Kullanıcı iş bu sözleşmeye aykırı  hareket ederse AMP sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. Bu şekilde yapılacak fesihte AMP' nin ücret iade yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Abonelik paketlerinin kullanım süresi 1 yıl (365 gün) ve katları şeklindedir. 

AMP, kullanıcının sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder. Teknik arızalar nedeniyle hizmet 24 saatten fazla kesintiye uğrar ise, kesinti nedeniyle hizmet verilemeyen günler 2 kat olarak kullanıcının üyelik paketine eklenecektir. Ancak AMP'den kaynaklanmayan sebepler ve mücbir sebepler nedeniyle oluşacak gecikme durumlarında bir önceki cümlede bahsedilen yükümlülük doğmayacaktır.

Kullanıcı, BFN Platformu üzerinde ters mühendislik işlemleri yapmayacağını, BFN Platformundaki uygulamaları AMP’nin öngördüğü ve yayınladığı ara yüz dışında başka yollarla kullanmayacağını, uygulamaların kaynak kodlarına erişmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi bir durumda AMP ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

Kullanıcı, BFN Platformu içindeki faaliyetlerinde, uygulamaların herhangi bir bölümünde, AMP personeli ve BFN Platformunun diğer üyeleri ile iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanunlara aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, bu tür paylaşımlarda bulunmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda BFN Platformu yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir. Ayrıca BFN Platformu yetkilileri yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

Kullanıcı tarafında BFN Platformuna üye olurken ve kullanım esnasında verilen unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları ve sorumlulukları kullanıcıya aittir.

BFN Platformunda yer alan ve AMP tarafından üretilen içerikler, aboneler tarafından BFN Platformu üzerinde gerçekleştirilen çalışmalarında kullanılabilir. Bu içerikler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. BFN Platformunun bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 

AMP, kullanıcıların BFN Platformu üzerinden ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilerle paylaşmayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcıyı tanımlamaya yönelik bilgilerdir .

AMP, kullanıcı tarafından BFN Platformu üzerinde yapılan çalışmalara ait bilgileri 3. Kişilerle paylaşmayacaktır.

Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanacaktır.

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, siber saldırılar gibi sebeplerden (birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Tarafların işbu Sözleşme ’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 

Kullanıcı, üye olurken vermiş olduğu bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının eksik veya yanlış bilgi vermesinin mali  veya hukuki sonuçlarından yalnız kullanıcı sorumludur.

İşbu Sözleşme ile ilgili kullanıcılara gönderilecek olan tüm bildirimler, kullanıcının BFN Platformuna üyeliği için kullandığı güncel ve bilinen e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde sistemden bizzat kendisinin güncelleyeceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda tarafların defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

AMP, BFN Platformunun iyileştirilmesine yönelik olarak ve yasal mevzuat çerçevesinde kullanıcıların BFN Platformu kullanım istatistiklerini toplayabilir.

AMP, BFN Platformunun virüs vb. kötü amaçlı yazılımlardan arındırılması için mevcut imkanlar dahilinde tüm tedbirleri almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korumayı sağlaması gerekmektedir.

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

SOSYAL BAĞLANTILAR
  • birim fiyat facebook
  • birim fiyat twitter
  • birim fiyat youtube
  • birim fiyat instagram
  • birim fiyat whatsapp
birim fiyat sayfa başı