Y.27.562/013 Pozu Detay Bilgileri
Poz No Y.27.562/013
Tanım

İnorganik bağlayıcılı hazır (fabrikasyon) kaba/ince sıva harcı (tı, wı, csıı) ile iç ve dış yüzeylere 2 cm kalınlıkta sıva yapılması

Uzun Tanım İnorganik bağlayıcılı hazır (fabrikasyon) kaba/ince sıva harcı (tı, wı, csıı) ile iç ve dış yüzeylere 2 cm kalınlıkta sıva yapılması
Birim m2
Pozun Tipi Analiz
Bulunduğu Kitap Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eski
Y.27.562/013 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü
Fabrikasınca kuru olarak hazırlanmış ve torbalanmış hazır sıvaya, ürün teknik uygulama şartlarına göre uygun miktarda su eklenmesi ve karıştırılarak harç hazırlanması, hazırlanan harç ile duvar yüzeyine 1. kat sıvanın yapılması ve mastarlanması, ürün teknik uygulama şartlarına uygun süre geçtikten sonra 2. kat sıvanın yapılması ve yüzeyinin düzeltilerek toplamda 2 cm kalınlıkta sıva elde edilmesi, duvar yüzeylerinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, çalışma sehbaları, ayar kalıpları, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1m² fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki ölçülere göre sıvanan bütün yüzeyler hesaplanır.

Y.27.562/013 Pozu Birim Fiyatları (TL)
Yılı Birim Fiyatı
2018 45.74
2017 40.38
2016 39.01
2015 35.38
2014 32.19
2013 31.70

Y.27.562/013 Pozu Analizi
İdare Kodu Rayiç No Eski Rayiç No Tanımı Birimi Miktarı
Malzeme :
BAY
03.635
sa
0.08
BAY
04.486/002
m3
0.022
(zaiyatıyla)
BAY
04.031
m3
0.02
İşçilik :
BAY
01.012
sa
0.8
BAY
01.501
sa
0.4
(inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)